Generowanie n rekordów w Oracle

Wpis dodany 26 października 2011 w kategoriach: Wszystkie | 13:39:29 | 9 komentarzy

Przydatna sztuczka - generuje n rekordów z liczbami od 1 do n. Potrzebowałem tego w pracy w celu wyświetlenia nagłówków w Jasper Reports gdy nie istnieją rekordy w grupie, a jednak mimo to chcemy mieć nagłówek. SELECT rownum FROM DUAL CONNECT BY ROWNUM < 1000

Wcześniejsze wpisy